לתמיכה ו/או עזרה חייג:
טלפון: 053-7712007לחץ לחיוג

תקנון החנות

מטרת האתר לספק ציוד בסטנדרט גבוה. באתר קיים מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים. האתר מתמחה בשיווק מוצרי אחסון ושינוע.

 כל האמור בתנאי שימוש אלו נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. שימוש, כניסה והתחברות לאתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באתר. 

 בשימוש באתר הינך מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל ותבצע רכישה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. 

אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשרותיו. 

 במכירות המוצעות באתר רשאים להשתתף תושבי ישראל שברשותם כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות בלבד. 

 מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות 

1.1. "האתר" – אתר האינטרנט: www.boxark.co.il ו/או עובדיו, נציגיו, הנהלת האתר ו/או החברה ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.

 1.2. "המשתמשים" ו/או "הגולשים" – הגולשים באתר ו/או הגולשים אשר ביצעו רכישה באמצעות האתר, או מי מטעמם. 

 1.3. "המוצרים", "השירותים" – כל דבר מה אשר מוצע למכירה באתר, לרבות מוצרים.

 2. הגבלת אחריות האתר ו/או האתר 

2.1. המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקם או נכונותם ובוודאי שאינם מהווים חוות דעת מקצועית.

 2.2. לאתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר מקובל. למנהלת האתר שמורה הזכות לא לאשר הזמנות שלא נקלטו באופן תקין במחשביה ולא התבצע שיחה עם נציג מטעם האתר לאימות הפרטים.

 2.3. מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה לרבות המקרים הבאים: (א) תקלה טכנית אשר מנעה או יכולה לשבש את אופן הגלישה באתר ו/או הזמנת המוצר. (ב) פעולות בלתי חוקיות ו/או פעולות העומדות בניגוד לתקנון זה על פי שיקול דעתה של מנהלת האתר. (ג) בכל מקרה שבו ארעה טעות בפרטים המתפרסמים ,לרבות טעות במחיר. 

 2.4. האתר ו/או מי מטעמו, יהיו רשאים להפסיק פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.

 2.5. מנהלת האתר רשאית לשנות את תקנון האתר ע"פ שיקול דעתה. 

 2.6. מנהלת שומרת לעצמה זכות לשנות מחירים באתר על פי שיקול דעתה.

 2.7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר. 

 2.8. האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל. 

 2.9. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

 2.10. האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לתכנים ו/או זמינות שירותי האתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות, לתכנים שנמסרו לפרסום).

 2.11. האתר לא יהיה אחראי לנזק עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות או במוצר.

 3. בעלות בקניין הרוחני 

3.1. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ובעליו ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, וכדומה.

 3.2. חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של האתר, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.

 3.3. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית. 

 3.4. אין בסימני המסחר של החברות המסחריות אשר מופיעים באתר כדי להעיד על זיקה כלשהי בין האתר לבין בעלי הסימן. 

 4. רישיון שימוש מוגבל 

4.1. בכפוף לציות לתנאי התקנון, ניתן רישיון שימוש מוגבל בשירותי האתר.

 4.2. ככל והנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה. 

 4.3. עסקה לא תשתכלל עד אשר נציג מטעם האתר התקשר עמך בשיחה טלפונית לבירור כל הפרטים ואישר את העסקה.

 4.4. לאתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש ו/או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי ו/או כללי השימוש באתר, ו/או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה ו/או לא התבצע שיחה עם נציג מטעם האתר לאימות הפרטים, ו/או על-פי כל דין מקובל אחר. 

 4.5. האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.

 4.6. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר. 

 4.7. הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.

 5. מדיניות פרטיות 

5.1. מובהר בזאת כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר.

 5.2. בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הגולש הנדרשים (לרבות שם, דוא"ל ומספר טלפון) בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל. האתר לא תהה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם ללקוח ו/או למי שמטעמו אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

 5.3. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.

 5.4. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין. 

 5.5. הנך נותן לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין. 

 5.6. ידוע לך, כי האתר משתמש בקבצי "עוגייה" (cookies) וזאת על מנת שיוכל לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שאינו חושף את זהותך, ונעשה באופן אוטומטי על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר ("לוגים"). 

 אופן השימוש באתר – כללי 

6.1. האתר מציע לציבור מגוון רחב כלי עבודה, ציוד בטיחות, ציוד ריתוך, ציוד לכיבוי אש, ציוד שטח לענף הבנייה, ייצור אספלט קר וייעוץ סביב השעון (להלן: "המוצרים" ו/או "השירותים"). 

 6.2. האתר כולל מנוע חיפוש לפי קטגוריות של מוצרים או לפי יצרנים כאשר התוצאות יוצגו באמצעות תמונות של המוצר, שם המוצר ומחיר. 

 6.3. בלחיצה על תמונת המוצר יפתח חלון ייעודי המתאר את המוצר, תכונותיו ופרטים רלבנטיים נוספים אודות המוצר. 

 6.4. לאחר שהמשתמש ימצא את המוצר אותו הוא מעוניין לרכוש, יהיה באפשרותו לשמור אותו בסל הקניות לכתוב הערות, ולאחר מכן לרכוש אותו. 

 7. מוצרים המוצעים לרכישה

 7.1. האתר אינו מתחייב להימצאות הפריטים במלאי ויש לבדוק זאת עבור כל מוצר באופן פרטני. 

 7.2. ללקוח יש אפשרות לבצע איסוף עצמי מבית העסק בתיאום מראש, או לחילופין לקבל את המוצר בשליחות ו/או דואר רשום למקום חפצו בכפוף לאישור האתר. השליחות ו/או דואר רשום כרוך בעלות נוספת על פי יעד המשלוח, משקל החבילה וכן בכפוף לשיקול דעתו של האתר.

 7.3. תמונות המוצרים בדפי הרכישה באתר הינן לצרכי להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצרים הנמכרים בפועל באתר.

 8. אופן התשלום ואישור רכישה 

8.1. הסכומים המוצגים למשתמש בדפי הרכישה כוללים מע"מ.

 8.2. לאחר בחירת מוצר והתשלום, נציג מטעם האתר ייצור קשר עם המשתמש, לפי הפרטים שמסר בעת ביצוע ההזמנה, על מנת לאמת את פרטי ההזמנה ולתאם את פרטי המשלוח.

 8.3. כמו כן, הלקוח יתאם עם נציג האתר את אספקת המוצר באחת משתי הדרכים: שליחות המוצר בעלות או איסוף המוצר מבית העסק ללא עלות. 

 8.4. בעת ביצוע הזמנת השירותים ו/או מוצרים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש. 

 8.5. הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום. הרכישה תתבצע מכרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות בלבד. 

 8.6. הזמנה באתר אינה מעידה על ביצוע ההזמנה בפועל. אישור טלפוני מנציג האתר בלבד מהווה אישור הזמנה בפועל.

 8.7. הגולש מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום. 

 8.8. הגולש מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר. 

 8.9. רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך. 

 9. משלוח מוצרים 

9.1. תמחור מוצרים באתר הינו תמחור ללא עלויות משלוח, ומחיר המשלוח יקבע בנפרד על פי יעד המשלוח, משקל החבילה ושיקול דעתו של האתר. 

 9.2. המחירים יהיו שונים בהתאם לאזור יעד המשלוח, יש להתעדכן במחיר המשלוח באתר. 

 9.3. מועדי אספקת המוצרים יהיו בהתאם למועד אישור העסקה מחברת האשראי של הרוכש ובהתאם לתיאום טלפוני עם נציג השירות של האתר.

 9.4. זמני אספקת המוצרים מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), אך אינם כוללים ימי השבתה במשק, של דואר ישראל, או בימי מלחמה, עימות בטחוני, אסון או משבר אחר. 

 9.5. האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לאיחור במשלוח המוצרים שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם נתונים לשליטתו של האתר או מי מטעמו. 

 9.6. לבחירת הרוכש האפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי, ללא עלות משלוח מבית העסק. מועדי האיסוף העצמי יהיו בתיאום עם נציג האתר לאחר אישור העסקה. 

 9.7. במעמד מסירת המוצר למזמין, האתר או מי מטעמו רשאים לדרוש הצגת כרטיס אשראי ו/או תעודת זהות של המזמין כתנאי למסירת המוצר למזמין. 

 9.8. לתשומת ליבך: אישור עסקאות יעשה באופן טלפוני בלבד, דהיינו עד האישור הטלפוני לעיל העסקה אינה מאושרת.

 9.9. האתר אינו מתחייב לבצע משלוחים לכל אזורי הארץ. 

 9.10. למשתמש תהיה אפשרות להשתמש בשירותי המשלוח בדואר ישראל, ככל וחלים על המוצרים ו/או אזור הנמען. 

 10. ביטול רכישה 

10.1. ככל והנך בגדר "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אנו מאפשרים לרוכשים לצרכן לבטל את הרכישה על-פי הוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן. דהיינו: בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה – (1) בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם; (2) בשירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של – (1) טובין פסידים; (2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; (3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; (4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. 

 10.2. כך גם יחול, ס' 14ה' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, על העסקה כדלקמן: תוצאות ביטול עסקה (א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק – (1) יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם; (2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה. (ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) – (1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם; 

 10.3. האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.

 10.4. על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ-1% מסכום עסקת האשראי.

 10.5. זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אך אינה תקפה או קיימת למי שאינו צרכן. 

 11. עדכון תנאי ההתקשרות 

11.1. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש. 

 11.2. כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר. 

 12. שיפוי 

12.1. הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או הדין.

 12.2. במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, יהא האתר זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. 

 13. מקום השיפוט 

13.1. כל מחלוקת בין הגולש/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך בראשון לציון בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד. 

 14. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים 

14.1. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה לאתר אשר מקום מושבה במושב ניר צבי בדוא"ל: 

amir7872@gmail.com . 14.2. המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו. 

 14.3. דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.

Copyright © 2024 boxark.co.il. All rights reserved.
אתר זה מופעל ע"י מערכת SafeSHOP, חנות וירטואלית מבית SRV אחסון אתרים
צור קשר - דואר אלקטרוניצור קשר - דואר אלקטרוני צור קשר - טלפוןצור קשר - טלפוןמצא אותנו ב- Wazeמצא אותנו ב- Wazeפנה אלינו ב- WhatsAppפנה אלינו ב- WhatsApp