סכום: 65.00 ₪

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר