סכום: 60.00 ₪

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר