סכום: 59.00 ₪

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר