סכום: 468.00 ₪

אופן התשלום: 
* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר