סכום: 22.00 ₪

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר