סכום: 150.00 ₪

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר