סכום: 116.00 ₪

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר